Uredba Evropske unije o lesu (EUTR)

Gozdovi sveta so pomemben naravni vir. Poleg tega, da so vir preživetja za velik del prebivalstva, prispevajo tudi k blažitvi podnebnih sprememb in varovanju okolja. Gozdovi so izrednega pomena tudi iz gospodarskega vidika. Zaradi tega se pojavlja problem nezakonite sečnje, ki poleg tega, da negativno vpliva na gospodarstvo, vpliva tudi na okolje. V luči tega, je bila sprejeta Uredba o lesu (EUTR), s katero Evropska unija vpliva na to, da se na evropskem trgu ne bi pojavljal les oz. leseni izdelki iz nelegalne sečnje. Podjetja, ki uvažajo les v EU, so zavezana k upoštevanju te uredbe. To pomeni, da morajo vzpostaviti sistem potrebne skrbnosti, kar pomeni, da morajo imeti dokumente o sledljivosti lesnih proizvodov od dobavitelja do stranke. V Lestera d.o.o. od svojih dobaviteljev zahtevamo dokazila, da je bil les sekan v skladu z uredbo EUTR. S tem tudi mi prispevamo k varovanju okolja in urejenemu gospodarstvu.