Termična obdelava

Termična obdelava

Ves pakirni material, ki je narejen iz lesa in se uporablja v mednarodnem prometu z Evropsko unijo, mora po 1. marcu 2005 izpolnjevati tehnične zahteve v skladu s standardom ISPM 15.

To pomeni, da mora biti toplotno obdelan in imeti oznako na lesu – žig z IPPC logotipom, oznako države, proizvajalca in vrsto obdelave. Za termično obdelano embalažo vam izdamo  certifikat, o opravljeni termični obdelavi lesene embalaže, ki se priloži kot spremni dokument pri transportu. V naši proizvodnji žigosamo termično obdelano embalažo z vročim žigom, ki daje embalaži trajen in viden žig. Na željo strank žigosamo  tudi z brizganjem ali  mokrim žigom. Na termično obdelano embalažo  po želji dodamo tudi oznako, ki jo želi naročnik.
Vedno imamo na zalogi termično obdelan les in termično obdelane embalažne elemente. Leseno embalažo, ki je toplotno obdelana skladiščimo v pokritih skladiščih. Lastni prevozi pa nam omogočajo, da naše stranke čim hitreje in kvalitetno oskrbimo.
Lahke palete in lesene zaboje, ki jih izdelujemo za letalski promet  so lažje tudi do 70% od klasičnih euro palet in sestavljivih lesenih zabojev. Embalažni material imamo že vnaprej termično obdelan, da lahko izdelamo in odpremimo željeno embalažo takoj.
Toplotno obdelana embalaža je obeljena( lubje ni prisotno ) in izpolnjuje vse standarde, ki jih zahteva fitosanitarni pravilnik.

Kvaliteta

Kot pakirni material, ki je ob uvozu pod fitosanitarnim nadzorom se štejejo: – leseni zaboji za pakiranje, gajbe, bobni, palete, paletni zaboji ali – druge podporne oblike, podporni les, distančniki in nosilci, ki se uporabljajo pri transportu vseh vrst predmetov. V naši proizvodnji polagamo posebno pozornost na kvaliteti izdelane lesene embalaže, ter izpolnjevanje rokov dobave. Termično obdelana embalaža se strogo pregleda in preveri kvaliteta izdelave, tako, da poteka nemoten izvoz. Proizvajamo tudi lesene palete za izvoz( po standradu ispm-15) tip stringer-2way in 4Way, ter blok palete 4way, . Cene toplotno obdelanih embalažnih zabojev in palet se formirajo glede na velikost zabojev, palet, zahtevnosti izdelane embalaže, debelino lesa in porabo materiala . V proizvodnji imamo lastne sušilnice, ki jih ogrevamo s biomaso katera nastane kot odpadek v proizvodnji palet in pri razrezu hlodovine. Velik strojni park nam omogoča kvalitetno izdelavo in predelavo toplotno obdelanega lesa in izdelavo kvalitetne lesene embalaže.V letu 2015 smo povečali skladične prostore za toplotno obdelano in ostalo leseno embalažo tako, da v pokritih prostorih lahko skladiščimo več kot 7000 palet.
Zaradi kvalitetne izdelave in točnosti dobav smo tudi dobavitelji uglednim domačim in tujim podjetjem.

Kakšno toplotno obdelano embalažo proizvajamo?

V naši proizvodnji proizvajamo naslednjo toplotno obdelano embalažo:

– toplotno obdelani leseni zaboji
– toplotno obdelane palete
– toplotno obdelan euro palete
– toplotno obdelani zložljivi okvirji za euro palete
– toplotno obdelani podesti
– toplotno obdelana lesena embalaža po meri
– toplotno obdelana prekomorska embalaža
– toplotno obdelani zaboji za letalski promet
– toplotno obdelani leseni elementi
– toplotno obdelani zaboji za skladiščene vina
– toplotno obdelane škatle za vino