Namen projekta je nakup tehnološke linije v sestavi avtomatskega CNC stroja PALLETMAX 6000, hidravlične ozkolistne tračne žage CTR 1000H-40 in podmiznega pnevmatskega čelilnika tip MPC-250. Nova oprema bo prispevala k večji energetski in snovni učinkovitosti.

Projekt financira Evropska unija – NextGenerationEU višini 120.074,20 EUR iz sredstev Sklada za okrevanje in odpornost, in sicer v okviru
Instrumenta za okrevanje »NextGenerationEU«. Javni razpis je v NOO uvrščen v komponento C3 K2: Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje – Podpora investicijam za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacijo gospodarstva ter za ohranjanje in nastajanje delovnih mest. Povezava na spletno mesto;
noo.gov.si.

Datum pričetka projekta je 01.04.2022 in datum zaključka projekta je 18.10.2023.