Lesni sekanci

Naši sekanci so zdrobljena lesna biomasa v obliki koščkov premera 35 mm. Izdelujemo jih iz ostankov lesa, ki nastanejo v naši proizvodnji lesene embalaže. Najpogosteje so iz lesa smreke, jelke ali bora.

Sekanci se v večini uporabljajo za ogrevanje. Ker gre za les, imajo na okolje enak vpliv kot drva. Sodijo med okolju prijazna goriva.

Sekanci se lahko uporabljajo tudi v hortikulturi in pri urejanju vrtov kot zastirka. Z njimi preprečujemo razvoj plevelov, ščitimo tla pred izsušitvijo in zaviramo erozijo.

Žagovina

Žagovina nastaja kot stranski produkt pri rezanju lesa.  Predstavlja majhne delce lesa.

Žagovina se uporablja predvsem za nastilj – v hlevih in pri malih hišnih ljubljenčkih (zajci, hrčki, morski prašički).